මෝටර් රථ කියන්නෙ අද කාලෙ ලොකුම විලාසිතාවක් බව ඉතින් අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් ‍නෙවෙයි. මේ කාලෙ උදවියගේ ජීවිතයේ ලොකුම හීනවලිනුත් ලොකුම එකක් තමයි කවද හරි තමුන්ගෙම කියල කාර් එකක් අයිති කරගන්න එක. ඒ නිසා මෝටර් රථවල අනාගතය ගැන කියවෙන ...