ඉස්සර නම් Flip දුරකථන දැක්කත් ආසයිනේ. නමුත් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් ආගමනයත් එක්ක ඒ පැරණි ෆ්ලිප් මාදිලියේ දුරකථන අභාවයටම ගියා. මේ මතකය නැවත ගෙන එන්න සැම්සුන් සමාගම ගිය වසරේ W2016 නැමති ෆිලිප් ස්මාට්ෆෝනය එළිදැක්වූවා. එහි ප්‍ර‍තිචාර ඉතා හොඳ නිසා, හරියටම වසරක් ...